Dopuna tehničkog pravilnika

Tehnički pravilnik pretrpeo je dopune 21.07.2017. godine, osam dana pre takmičenja. Dopune pravilnika vidljive su u članovima 2.3.4., 2.3.8., 2.4.4.8. i 2.4.4.12.

Izmene se odnose na sledeće delove mopeda:

Felne – Poput svih ostalih delova, na mopedu mogu biti montirane neoriginalne felne. Felne koje se montiraju moraju biti sa serijskog mopeda sa automatskim menjačem.

Svetlo – Dopunom pravilnika dopisano je da ukoliko se koristi prednje svetlo sa staklenim sočivom, isto mora biti prelepljeno providnom folijom.

Cilindar – Zbog nemogućnosti nabavke originalnih cilindara u prodaji, takmičarima je omogućeno korišćenje zamenskih cilindara koji su oblikom i dimenzijama identični serijskim cilindrima. Ova odluka odnosi se na cilindre koji se prave u Kini i „maloj privredi“.

Usisni ventil – Pravilnikom je definisano da na usisnom ventilu mogu biti zamenjene lamele, ali kućište mora ostati originalno.

Poslednja verzija pravilnika nalazi se na sledećem linku:

Moped Endurance Cup – Tehnički pravilnik – 21.07.2017.