Godišnji sastanak se ODLAŽE

Usled loših vremenskih prilika koje onemogućuju takmičarima dolazak na redovan godišnji sastanak, isti se odlaže za narednu subotu 02.02.2019. godine od 17h.

Lokacija redovnog sastanka 02.02.2019. naknadno će biti objavljena!

Igor Gašparević