Osiguranje na stazi

Takmičari, zbog velikog problema sa osiguranjem, obezbedili smo da agent osiguranja bude prisutan na stazi, te će sportsko osiguranje biti moguće uplatiti i na licu mesta, tokom tehničkog prijema.

Takmičarima su u ponudi dve opcije za osiguranje. Osiguranje vrši kompanija „Dunav Osiguranje a.d.o.“

Prvi paket:

U slučaju smrtnosti iznos koji može biti isplaćen je 100.000 dinara, dok je za invaliditet taj iznos 200.000 dinara. Cena osiguranja za šest meseci, odnosno celu sezonu Moped Endurance Cupa je 294.00 RSD.

Drugi paket:

U slučaju smrtnosti iznos koji može biti isplaćen je 200.000 dinara, dok je za invaliditet taj iznos 400.000 dinara. Cena osiguranja za šest meseci, odnosno celu sezonu Moped Endurance Cupa je 588.00 RSD.