Predlog kalendara za sezonu 2019

Predlog kalendara za sezonu 2019.

Promena datuma u odnosu na kalendar nije moguća. Moguća je promena lokacija. Za trke u inostranstvu takmičarima se refundiraju troškovi dolaska na trku.

Konačni kalendar sa svim definisanim lokacijama biće predstavljen najkasnije 15.01.2019. godine.

 

04.05. – Ada Huja start od 22:00
25.05. – Bosna i Hercegovina, start od 15:00
15.06. – Kula, start od 00:00
06.07. – Autokomerc, start od 00:00
27.07. – Hrvatska, start od 15:00
24.08. – Vršac, start od 15:00
21.09. – Ada Huja – kontra krug, start od 22:00

 

Zbog uvođenja nove klase – Junior talent kup, satnica u 2019. godini izgledaće drugačije:

30 minuta – Slobodan trening Junior Talent Kup
5 minuta pauza
20 minuta – Slobodan trening Open
5 minuta pauza
20 minuta – Slobodan trening Serija
5 minuta pauza
10 minuta – Open – kvalifikacije 1. vozač
5 minuta pauza
10 minuta – Open – kvalifikacije 2. vozač
5 minuta pauza
5 minuta – Junior talent kup – kvalifikacije 1. vozač
5 minuta pauza
5 minuta – Junior talent kup – kvalifikacije 2. vozač
5 minuta pauza
5 minuta – Junior talent kup – kvalifikacije 3. vozač
5 minuta pauza
10 minuta – Serija – kvalifikacije 1. vozač
5 minuta pauza
10 minuta – Serija – kvalifikacije 2. vozač
5 minuta pauza
10 minuta – Serija – kvalifikacije 3. vozač
15 minuta pauza
90 minuta – Junior Talent Kup trka
20 minuta pauza
60 minuta – Open trka
50 minuta pauza
240 minuta – Serija trka

Primer satnice na trci gde trka serije počinje u 15:00

08:00 – 08:30 Junior Talent Kup – Slobodan trening
08:35 – 08:55 Open – Slobodan trening
09:00 – 09:20 Serija – Slobodan trening
09:25 – 09:35 Open – QP Vozač 1
09:40 – 09:50 Open – QP Vozač 2
09:55 – 10:00 JTK – QP Vozač 1
10:05 – 10:10 JTK – QP Vozač 2
10:15 – 10:20 JTK – QP Vozač 3
10:25 – 10:35 Serija – QP Vozač 1
10:40 – 10:50 Serija – QP Vozač 2
10:55 – 11:05 Serija – QP Vozač 3
11:20 – 12:50 Junior Talent Kup Trka
13:10 – 14:10 Open trka
15:00 – 19:00 Serija trka

Za trke koje počinju u 20:00 satnica počinje od 13:00, dok za trke koje počinju u 00:00 satnica počinje od 17:00.

Ostale izmene za 2019. godinu biće definisane dodatnim pravilnikom.