Sezona počinje!

Poštovani takmičari, nakon završetka vanrednog stanja u Republici Srbiji, četvrta sezona Moped Endurance Cupa i Moto Land Skuter Kupa otpočinje 20. juna 2020. godine u Kuli.

Obaveštavaju se svi takmičari da je Moped Endurance Cup u sezoni 2020. postao zvanično takmičenje pod Moto Savezom Srbije, te su svi članovi dužni da podnesu zahtev za takmičarske licence. Kompletnu dokumentaciju možete pronaći na stranici „Dokumentacija“ u okviru zvaničnog sajta Moped Endurance Cupa.

Da bi se stekli uslovi za izdavanje takmičarske licence, takmičar mora biti član kluba koji je u sezoni 2020. uplatio članarinu za članstvo u Moto Savezu Srbije.

Uputstvo za pristupanje kluba MSS-u: 

Da bi klub pristupio Moto Savezu Srbije, potrebno je da je registrovan u APR, te sledeća dokumentacija:

 • Rešenje iz Agencije za privredne register – kopija
 • Statut kluba – kopija
 • Popunjena pristupnica za klubove
 • Ugovor sa MSS-om
 • Uplata članarine za klub koja iznosi 30.000,00 din. po odluci Skupstine MSS,
  • Primalac: Moto Savez Srbije, Vele Nigrinova 7/1, Beograd
  • Svrha: Članarina za klub u Moto Savezu Srbije
  • Broj računa 160-263612-81.

Uz navedenu dokumentaciju, potrebno je popuniti i Pristupnicu za klub.

Takmičari su u mogućnosti da pristupe nekom od klubova koji su već članovi MSS-a ili da registruju svoj klub.

Za izdavanje licence, potrebno je sledeće:

 • Potrebno je da ste član kluba koji je uredno platio članarinu za tekuću godinu
 • Potrebno je da popunite formular za izdavanje takmičarske licence i da ga potpišete vi i pečatira i potpiše predstavnik vašeg kluba
 • Jedna fotografija da se pošalje na e mail motosavezsrbije@gmail.com sa dokumentacijom (i takmičari koji su vec
  slali)
 • Lekarski karton popunjen i overen od ovlašćenog lica zajedno sa pečatom.
 • Lekarski karton se štampa na jednom papiru s tim što se štampa u dva lica „Lekarski karton 1 – prednje lice“ i „Lekarski karton 2 – zadnje lice
 • Sportsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i posledica invaliditeta. Osiguranje je moguće izvaditi u bilo kojoj osiguravajućoj kući. Cena AMSS Osiguranja za sezonu iznosi 4.410 RSD i moguće ga je uplatiti uz licencu.
 • Obavezno poslati uplatnice zajedno sa dokumentacijom za licencu
 • Za lica mlađa od 18 god. obavezno je ovlašćenje roditelja koje je overeno kod notara i izvod iz Matične knjige rođenih.
 • Svaki klub je dužan da podpiše ugovor sa takmičarom/kom ugovor morate slati u elektronskoj formi za izradu licence, ali ga morate imati podpisanog i overenog od strane kluba, jer Vam ga MSS može potraživati u bilo kom momentu i dužni ste da ga dostavite u originalu.
 • Za takmičare koji nisu Srpski državljani potrebno je da imate potvrdu matičnog Saveza da nemaju izdatu takmičarsku licencu u njihovom savezu, a osiguranje rade u svojoj zemlji na sumu 5.ooo evra smrtnost i 10.000 evra invaliditet.
 • Svu papirologiju vezanu za izdavanje licence morate predati najkasnije do 07.04. tekuće godine.
 • Cena jedne takmičarske licence je 1.500,00 din sa PDV-om koju uplaćujete na račun Moto Saveza Srbije kod Banke Intese 160-263612-81 U stavci SVRHA uplate upisati licence za takmičare za klub (ime kluba) i broj komada.
 • Svu neophodnu papirologiju za izdavanje takmičarske licence možete poslati poštom ili e – mail – om skenirano, ako je e mail-om onda za svakog takmičara posebno jedan fajl-u koji nosi imenom takmičara.

Takmičenja

Takmičari u klasama Skuter Open i Skuter Serija nastupaju pod punim imenom i prezimenom, ispred kluba za koji voze. Takmičari u klasama Moped Serija i Moped Open nastupaju pod timskim imenom.

Cena startnine za takmičare u klasama Skuter Serija i Skuter Open je 2.000 RSD. Cena startnine za ekipu klase Moped Open je 3.000 RSD, a cena startnine za ekipu klase Moped Serija iznosi 4.500 RSD i uplaćuje se na dan takmičenja, prilikom verifikacije.

Bodovanje

Takmičari Moped klasa boduju se prema FIMovom pravilu za Endurance bodovanje, te se od pozicije broj 1 do pozcije 20 dodeljuju sledeći bodovi:

30, 24, 21, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1

Takmičari u skuter klasama boduju se prema FIMovom pravilniku za bodovanje kružnih trka, te se od pozicije broj 1 do pozicije 15 dodeljuju sledeći bodovi:

25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1.

Kako se u obe skuter klase voze po dve trke od 15 minuta + 2 kruga, bodovi se dodeljuju za svaku trku, a pehari se dodeljuju za ukupan učinak tog dana.

Satnica koja važi za sve trke:

09:00 – 12:00 Otvorena staza. Korišćenje u dogovoru sa vlasnicima staze.
12:00 – 14:00 Verifikacija i tehnički prijem
14:10 – 14:20 Kvalifikacije Skuter Serija
14:25 – 14:35 Kvalifikacije Skuter Open
14:45 – 15:10 Kvalivikacije Moped Open
15:15 – 15:55 Kvalifikacije Moped Serija
16:00 – Prva trka Skuter Serija
16:20 – Prva trka skuter Open
17:00 – Trka – Moped Open
18:10 – Druga trka Skuter Serija
18:30 – Druga trka Skuter Open
19:00 – Trka – Moped Serija

23:15 Proglašenje pobednika