Zduhač

Startni broj: 101

Sponzor: Garage

Prvi vozač: Grubac Igor

Drugi vozač: Miloš Berak

Treći vozač: Raniero Labinjan

Rezervni vozač: Bošnjakov Igor

Glavni mehaničar: Goran Cvijović